POLSKI

Serdecznie Państwa witamy w imieniu wszystkich pracowników biura James Cook Travel. Jest nam niezmiernie miło, &0;e wybrali"7;cie Państwo Turcję na miejsce wypoczynku. Ten piękny kraj łączy w sobie dwa "7;wiaty – wielką kulturę oraz cywilizację panującą od tysięcy lat.

To wła"7;nie dzięki temu tureckie społeczeństwo jest tak go"7;cinne, tolerancyjne oraz przyjacielsko nastawione wobec turystów. Nadrzędne motta Turków to   „ ka&0;dy turysta jest królem ” oraz słowa Ojca Tureckiej Republiki - Mustafy Kemala Ataturka- „ pokój w kraju, pokój na "7;wiecie ”. Turystyka w Turcji to wcią&0; młody rynek, ale mimo to mo&0;na się przekonać, &0;e wszystko to jest prawdą. Tak więc znajdujecie się Państwo w Turcji - kraju słońca, krystalicznie czystej wody, złotych pla&0; oraz błękitnego nieba.

Turcja jest idealnym miejscem dla turystów, których pasją jest staro&0;ytno"7;ć i orient. Region "6;ródziemnomorski oferuje bardzo bogaty wachlarz wczasów wypoczynkowych. Warto wspomnieć, &0;e znajdujeciesię Państwo w kraju europejskim, ale o azjatyckich korzeniach. Odmienne zwyczaje oraz mentalno"7;ć mogą czasem prowadzić do pewnych drobnych nieporozumień między turystami, a ludno"7;cią miejscową - to co dla Państwa wydać się mo&0;e du&0;ym problemem, dla tubylca nie będzie miało większego znaczenia. Zwracamy się zatem do Państwa z pro"7;bą o wyrozumiało"7;ć, a je&0;eli taka sytuacja zaistnieje, prosimy przymknąć na nią oko.

Polscy tury"7;ci odwiedzają Turcję od bardzo niedawna, zatem zwracamy się z pro"7;bą o to, aby ka&0;dy z Was starał się zapoznać nas z polską kulturą - tak odmienną od naszej. Nasz cel to zacie"7;nienie relacji pomiędzy Polakami i Turkami.

Życzymy Państwo udanych wakacji, wspaniałego relaksu oraz niezapomnianej przygody. Zapewniamy, &0;e wszyscy nasi pracownicy doło&0;ą wszelkich starań, aby te &0;yczenia stały się faktem.